струва в PONS речника

Преводи за струва в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за струва в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

струва Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文