like във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за like в Английски»Френски речника

1. like (in the same manner as):

2. like (similar to, resembling):

Вижте също: bird-like, childlike

2. like (find to one's taste):

préférer X à Y

3. like:

4. like (approve of):

I like that! iron
I like it!

5. like (wish):

like в PONS речника

Преводи за like в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за like в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

like Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文