настройвам в PONS речника

Преводи за настройвам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.настро̀йвам нсв, настро̀я св VERB прх

II.настро̀йвам нсв, настро̀я св VERB рефл настройвам се

Преводи за настройвам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

настройвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文