confront в PONS речника

Преводи за confront в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Преводи за confront в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

confront Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文