обявявам в PONS речника

Преводи за обявявам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.обявя̀вам нсв, обявя̀ св VERB прх

1. обявявам (съобщавам нщ):

II.обявя̀вам нсв, обявя̀ св VERB рефл

Индивидуални преводни двойки

Преводи за обявявам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

обявявам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文