werden в PONS речника

Преводи за werden в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

3. werden (Entwicklung):

II.werden <wird, wurde [o. geh ward], gewordenwird, wurde, worden> ['veːɐ̯dən] ГЛАГ нпрх +sein Hilfsverb

Индивидуални преводни двойки

Преводи за werden в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

werden Примери от PONS речника (редакционно проверени)

мокър от дъжд се не бои поговорка

    Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

    Искате ли да добавите дума, израз или превод?

    Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

    Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文