добре в PONS речника

Преводи за добре в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

II.добрѐ ЧАСТ разг (израз на съгласие)

gut, dass

Преводи за добре в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

добре Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Ende gut, alles gut Sprichw

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文