гледам в PONS речника

Преводи за гледам в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

I.глѐдам нсв VERB (н)прх (възприемам, виждам)

jdm/etw nachsehen [o. nachschauen] südd, A, CH

II.глѐдам нсв VERB прх

4. гледам (грижа се за нкг/нщ):

III.глѐдам нсв VERB нпрх

IV.глѐдам нсв VERB рефл гледам се

V.глѐдам нсв VERB рефл

Индивидуални преводни двойки

Преводи за гледам в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

гледам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文