wird в PONS речника

Преводи за wird в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Вижте също: werden

3. werden (Entwicklung):

II.werden <wird, wurde [o. geh ward], gewordenwird, wurde, worden> ['veːɐ̯dən] ГЛАГ нпрх +sein Hilfsverb

Индивидуални преводни двойки

Преводи за wird в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки

wird Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文