дойде в PONS речника

Преводи за дойде в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки
kommen zu +dat
kommen auf +akk geh

Преводи за дойде в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

дойде Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文