wurde в PONS речника

Преводи за wurde в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Вижте също: werden

3. werden (Entwicklung):

II.werden <wird, wurde [o. geh ward], gewordenwird, wurde, worden> ['veːɐ̯dən] ГЛАГ нпрх +sein Hilfsverb

Индивидуални преводни двойки

Преводи за wurde в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

wurde Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文