tun в PONS речника

Преводи за tun в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

1. tun (machen):

wohl tun geh
so tun, als ob
Индивидуални преводни двойки

Преводи за tun в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

tun Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文