wenn в PONS речника

Преводи за wenn в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки
wehe, wenn …!

Преводи за wenn в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки
weh dir, wenn

wenn Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文