Mann в PONS речника

Преводи за Mann в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Mann <-(e)s, Männer > [man, pl: 'mɛnɐ [o. 'lɔɪtə] ] , o Teilnehmer von Mannschaft: <Leute> СЪЩ m

1. Mann (Erwachsener):

Преводи за Mann в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Mann Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文