darf в PONS речника

Преводи за darf в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Вижте също: dürfen1, dürfen2

Индивидуални преводни двойки

Преводи за darf в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

darf Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文