selbst в PONS речника

Преводи за selbst в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Преводи за selbst в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки

selbst Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文