Gott в PONS речника

Преводи за Gott в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

grüß Gott! südd, A
Индивидуални преводни двойки
vergelt's Gott! A, südd

Преводи за Gott в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки
wollte [o. gebe] Gott, dass
  ей богу, така е! разг

  Gott Примери от PONS речника (редакционно проверени)

  Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

  Искате ли да добавите дума, израз или превод?

  Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

  Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文