искате в PONS речника

Преводи за искате в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

иск <ѝскът, ѝскове, бр: ѝска > СЪЩ м ЮР, ФИН

Преводи за искате в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

искате Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文