bleiben в PONS речника

Преводи за bleiben в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

1. bleiben (nicht weggehen):

2. bleiben (nicht ändern):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за bleiben в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

bleiben Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文