та в PONS речника

Преводи за та в bg»Немски речника

малолѐтие СЪЩ ср без мн, малолѐтност <-та̀> СЪЩ ж без мн

изя̀щество СЪЩ ср без мн, изя̀щност <-та̀> СЪЩ ж без мн

импотѐнтност <-та̀> СЪЩ ж без мн, импотѐнция <-та> СЪЩ ж без мн МЕД

генѐзис <-ът, -и, бр: -а > СЪЩ м, генѐза <-та> СЪЩ ж без мн книж

стерилитѐт <-ът> СЪЩ м без мн, стерѝлност <-та̀> СЪЩ ж без мн книж (безплодие)

ту̀пани|к <-кът, -ци, бр: -ка > СЪЩ м, ту̀паница <-та> СЪЩ ж без мн разг

бледнин|а̀ <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж, блѐдност <-та̀> СЪЩ ж без мн

су̀хост <-та̀> СЪЩ ж без мн, сухота̀ <-та> СЪЩ ж без мн

бял2 <бѐлият, бѐли> СЪЩ м, бя̀ла <-та, бѐли> СЪЩ ж

та Примери от PONS речника (редакционно проверени)

  от трън, та на глог поговорка
   от трън, та на глог поговорка

   Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

   Искате ли да добавите дума, израз или превод?

   Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

   Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文