Ende в PONS речника

Преводи за Ende в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

1. Ende (zeitlich):

Ende gut, alles gut Sprichw
Индивидуални преводни двойки

Преводи за Ende в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Ende Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文