kommt в PONS речника

Преводи за kommt в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

1. kommen:

hinter etw akk kommen fam
hinter etw akk kommen fam

2. kommen:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за kommt в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

kommt Примери от PONS речника (редакционно проверени)

kommt Zeit, kommt Rat Sprichw

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文