филм в PONS речника

Преводи за филм в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

филм <фѝлмът, фѝлми, бр: фѝлма > СЪЩ м ФОТО, КИНО, ИНФОРМ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за филм в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

филм Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文