приключвам в PONS речника

Преводи за приключвам в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

приклю̀чвам нсв, приклю̀ча св VERB (н)прх

Преводи за приключвам в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

приключвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文