свършвам в PONS речника

Преводи за свършвам в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

I.свъ̀ршвам нсв, свъ̀рша св VERB прх

II.свъ̀ршвам нсв, свъ̀рша св VERB нпрх

1. свършвам (завършвам):

III.свъ̀ршвам нсв, свъ̀рша св VERB рефл

Преводи за свършвам в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

свършвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文