Преводи за нкм в bg»Немски речника

зунк <зу̀нкът, зу̀нкове> СЪЩ м обикн мн ФИН

фънк <фъ̀нкът> СЪЩ м само ед МУЗ

денк <дѐнкът, дѐнкове, бр: дѐнка > СЪЩ м

танк <та̀нкът, та̀нкове, бр: та̀нка > СЪЩ м

цинк <цѝнкът> СЪЩ м без мн

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文