mach в PONS речника

Преводи за mach в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

1. machen (tun):

mach's gut! fam
mach's gut! fam
mach's gut! fam
Индивидуални преводни двойки

Преводи за mach в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки

mach Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文