казвам в PONS речника

Преводи за казвам в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

I.ка̀звам нсв, ка̀жа св VERB прх

Phrases:

II.ка̀звам нсв, ка̀жа св VERB рефл

III.ка̀звам нсв, ка̀жа св VERB рефл казвам си

Преводи за казвам в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

казвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文