значение в PONS речника

Преводи за значение в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

значѐни|е <-я> СЪЩ ср

Преводи за значение в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

значение Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文