отговор в PONS речника

Преводи за отговор в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

о̀тговор <-ът, -и, бр: -а > СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за отговор в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

отговор Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文