отдавам в PONS речника

Преводи за отдавам в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

I.отда̀вам нсв, отда̀м св VERB прх

II.отда̀вам нсв, отда̀м св VERB рефл

Индивидуални преводни двойки

Преводи за отдавам в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

отдавам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文