знача в PONS речника

Преводи за знача в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

I.зна̀ча нсв VERB (н)прх и прен

II.зна̀ча нсв VERB безл значи

Индивидуални преводни двойки

Преводи за знача в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

знача Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文