könnte в PONS речника

Преводи за könnte в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

konnte 1. u 3. човек sing imp von können¹, können²

Вижте също: können2, können1

1. können:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за könnte в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

könnte Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文