страна в PONS речника

Преводи за страна в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

стран|а̀ <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж

1. страна (от нщ):

Außen-/Innenseite

3. страна (държава):

7. страна ЮР:

Преводи за страна в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

страна Примери от PONS речника (редакционно проверени)

zum einen …, zum anderen

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文