светлина в PONS речника

Преводи за светлина в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

светлин|а̀ <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж

im Lichte +gen [o. von] +dat

Преводи за светлина в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

светлина Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文