светкавица в PONS речника

Преводи за светкавица в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

светка̀виц|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за светкавица в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

светкавица Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文