светлинен в PONS речника

Преводи за светлинен в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

светлинен -но <-ни> ПРИЛ:

Licht-
Leucht-
Licht-/Leuchtstift m
Индивидуални преводни двойки

Преводи за светлинен в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

светлинен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Licht-/Leuchtstift m

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文