хвърлям в PONS речника

Преводи за хвърлям в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

I.хвъ̀рлям нсв, хвъ̀рля св VERB прх

1. хвърлям:

Phrases:

II.хвъ̀рлям нсв, хвъ̀рля св VERB рефл хвърлям се

Индивидуални преводни двойки

Преводи за хвърлям в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

хвърлям Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文