durch в PONS речника

Преводи за durch в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

durchstöbern <ohne ge-> [dʊrç'ʃtøːbɐn] ГЛАГ прх, durch, stöbern ['dʊrçʃtøːbɐn] ГЛАГ прх fam

Индивидуални преводни двойки

Преводи за durch в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

durch Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文