freut в PONS речника

Преводи за freut в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

freuen sich freuen:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за freut в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

freut Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文