бащата в PONS речника

Преводи за бащата в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки
wie der Vater, so der Sohn Sprichw

Преводи за бащата в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

бащата Примери от PONS речника (редакционно проверени)

wie der Vater, so der Sohn Sprichw

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文