говоря в PONS речника

Преводи за говоря в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

I.гово̀ря нсв VERB (н)прх

3. говоря (служа си с устна реч):

Phrases:

II.гово̀ря нсв VERB нпрх

III.гово̀ря нсв VERB безл

го̀вор <-ът, -и, бр: -а > СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за говоря в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки
maulfaul sein pej fam

говоря Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文