век в PONS речника

Преводи за век в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

век <векъ̀т, вековѐ, бр: вѐка > СЪЩ м

1. век (столетие):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за век в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

век Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文