двайсти в PONS речника

Преводи за двайсти в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Вижте също: трѐти

трѐт|и (-а) <-и> ЧИСЛ

2. трети ЮР, ФИН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за двайсти в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

двайсти Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文