dritte в PONS речника

Преводи за dritte в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

в полза на трето лице поговорка

  Вижте също: Achte

  Вижте също: s2, achte(r, s)

  Dritte-Welt-Land <-(e)s, Dritte-Welt-Länder> ['drɪtə'vɛltlant, pl: 'drɪtə'vɛltlɛndɐ] СЪЩ nt

  Преводи за dritte в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

  dritte Примери от PONS речника (редакционно проверени)

  Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

  Искате ли да добавите дума, израз или превод?

  Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

  Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文