държава в PONS речника

Преводи за държава в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

държа̀в|а <-ата, -и> СЪЩ ж и ЮР

Преводи за държава в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

държава Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文