атомен в PONS речника

Преводи за атомен в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

а̀том|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

1. атомен (свързан с атом):

  атомен (-на)
  Atom-
   атомен (-на)

   2. атомен (свързан с ядрена енергия):

    атомен (-на)
    Atom-
     атомен (-на)
     Kernkraft-

     3. атомен (свързан с ядрено оръжие):

      атомен (-на)
      Atom-
       атомен (-на)
       Индивидуални преводни двойки

       Преводи за атомен в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

       атомен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

       Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

       Искате ли да добавите дума, израз или превод?

       Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

       Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文