Международна в PONS речника

Преводи за Международна в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Междунаро̀дна асоциа̀ция на адвока̀тите ЮР

Междунаро̀дна асоциа̀ция за развѝтие ЮР

Междунаро̀дна организа̀ция на труда̀ ЮР, ИКОН

Междунаро̀дна асоциа̀ция за ма̀ркетинг ЮР, ИКОН

Междунаро̀дна пра̀вна комѝсия ЮР

Преводи за Международна в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Международна Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文