асоциация в PONS речника

Преводи за асоциация в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

асоциа̀ци|я <-ята, -и> СЪЩ ж

Междунаро̀дна асоциа̀ция на адвока̀тите ЮР

Междунаро̀дна асоциа̀ция за развѝтие ЮР

Междунаро̀дна асоциа̀ция за ма̀ркетинг ЮР, ИКОН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за асоциация в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

асоциация Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文