организация в PONS речника

Преводи за организация в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

организа̀ци|я <-ята, -и> СЪЩ ж

1. организация ПОЛИТ, ЮР, ИКОН (обединение от хора):

UNO f

Междунаро̀дна организа̀ция на труда̀ ЮР, ИКОН

Междунаро̀дна организа̀ция за интелектуа̀лна со̀бственост ЮР

Индивидуални преводни двойки

Преводи за организация в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

организация Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文